• The development of large diameter scraper basically meets the technological requirements of rolling mill

    Utvecklingen av skrapan med stor diameter uppfyller i grunden de tekniska kraven för valsverk

    Ytfinishen på embryorörets ytterdiameter som skrapas för hand är knappt acceptabel. Om embryorröret är för tjockt är det svårt att uppfylla valsverkets krav. Eftersom rörets yttre embryoskikt är för tjockt och embryoplatsen är för djup kan den endast bearbetas med tung utrustning. I början kan bara en eller två bitar skrapas. Därefter har arbetseffektiviteten förbättrats avsevärt i vårt företags praktiska produktion. Utvecklingen av sex, åtta delar och hudskrapor med stor diameter är i grunden i linje med processen för valsverkets krav.